Archive for the 'Rômaji Nikki' Category

Rômaji Nikki 0

Wednesday, December 13th, 2006

Rômaji Nikki to wa, omoni Meiji 42-nen (1909) no 4-gatsu 7-ka kara 6-gatsu 16-nichi made no aida ni Ishikawa Takuboku to iu shijin ga tsuketa nikki no koto de aru. Ore wa kono sakuhin no koto wo hajimete shitta no wa, Ohaio Shûritsu Daigaku (OSU) de Morita Sensei (Dr. James Morita) no Nihon Bungaku-Shi no […]